نظام مهندسی نقشه برداری | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

نظام مهندسی نقشه برداری

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

آزمون نظام مهندسی در سال دو بار برگزار می‌شود و مرحله‌ی یکم معمولا در اواخر بهار و اوایل تابستان و مرحله‌ی دوم نیز در اواخر پاییز و اوایل زمستان برگزار می‌شود که این دو مرحله از چند ماه پیش از طریق سایت نظام مهندسی ساختمان تهران اطلاع رسانی می‌شود و مؤسسه نیز تاریخ برگزاری آن را از راه گروه تلگرامی ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی به آگاهی می‌رساند.

 

بسته‌ی مکاتبه‌ای آزمون نظام مهندسی شامل، نشریه ها، مباحث ، دروس نقشه‌برداری و کتاب‌های کنکورهای سالهای گذشته است.

 

در این مؤسسه برای هر دوره یک کلاس مفید برگزار می‌شود که شرکت در جلسه‌ی یکم آن رایگان می باشد و بر اساس آمار گرفته شده بیش از 70 درصد دانشجویان در آزمون ورودی پذیرفته می‌شوند و 20 درصد نیز در مرز پذیرش و 10 درصد نیز بیرون از این دو بازه جای می‌گیرند.

 

دانشجویان می‌توانند برای خرید بسته‌های مکاتبه‌ای، آگاهی از دروس مرتبط و ارتباط با مشاور از روش های زیر در ارتباط باشند

تلگرام: 09190621418

ایمیل: mahvareh.moshaver@gmail.com