دکتری | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

دکتری

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

رشته‌های زیر پوشش شامل: گرایش‌های مختلف مهندسی نقشه‌برداری (شامل ژئودزی، سنجش از دور، سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی و فتوگرامتری) و دکترای RS & GIS دانشگاه دولتی می‌باشد. در این مؤسسه همه‌ی بسته‌های مکاتبه‌ای این رشته‌ها قابل دریافت است.
دانشجویان می‌توانند برای خرید بسته‌های مکاتبه‌ای، آگاهی از دروس و ارتباط با مشاور از روش‌های زیر در ارتباط باشند:
تلگرام: 09190621418
ایمیل: mahvareh.moshaver@gmail.com