دادگستری نقشه برداری | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

دادگستری نقشه برداری

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

آزمون دادگشتری نقشه‌برداری در سالهای پیش هر چند سال یک بار در کشور برگزار می گردید اما به تازگی این آزمون معمولاً هر سال برگزار می شود. زمان برگزاری آزمون دادگستری نقشه برداری معمولا توسط وب سایت کانون رسمی دادگستری اطلاع رسانی می شود و مؤسسه نیز تاریخ برگزاری آن را از راه وب‌سایت رسمی خود در همین بخش، به صورت اخبار در صفحه‌ی اصلی و نیز در گروه تلگرامی ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی به آگاهی داوطلبان گرامی می‌رساند.

 

بسته‌ی مکاتبه‌ای آزمون نظام مهندسی شامل، جزوات نقشه برداری، فتوگرامتری 1، ژئودزی 1، GIS، سیستم های تصویر، و همه‌ی مباحثی که در آزمون از آنها سؤال می آید.

لیست جزوات مورد نیاز:

 

عنوان طرح توضیحات قیمت
راهنمای جامع تفکیک آپارتمان ها 1 17 هزار تومان
مجموعه جامع نقشه برداری 1 کتابی بسیار مفید برای مباحث پایه و پیشرفته‌ی نقشه‌برداری است. 37 هزار تومان
مجموعه درس نامه 2 شامل خلاصه درس و تست تألیفی است. 23 هزار تومان
مجموعه سوالات دادگستری 3 شامل سؤالهای 65 الی 90 می‌باشد

یک سری فایل های تکمیلی و خلاصه دروس- به صورت فایل ارسال می‌شود

 

15 هزار تومان
جزوه فتوگرامتری 1 دکتر صادقیان یا دکتر مختارزاده 7 هزار تومان
جزوه ژئودزی 1 دکتر نجفی 13 هزار تومان
جزوه ژئودزی 2 دکتر محمد کریم 15 هزار تومان
جزوه GPS دکتر باعث 13 هزار تومان
جزوه سیستم اطلاعات مکانی و سیستم های تصویر نشریه 12 هزار تومان
جزوه سنجش از دور جزوه فایل 15 هزار تومان
نمونه سوالات تالیفی جزوه فایل 20 هزار تومان

در این مؤسسه برای هر دوره یک کلاس مفید برگزار می‌شود که شرکت در جلسه‌ی یکم آن رایگان است و بر اساس آمار گرفته شده، بیش از 80 درصد متقاضیان پذیرفته می‌گردند.

دانشجویان می توانند برای خرید بسته‌های مکاتبه‌ای، آگاهی از دروس و ارتباط با مشاور از روش های زیر در ارتباط باشند.
تلگرام: 09190621418
ایمیل: mahvareh.moshaver@gmail.com