تایپ و صفحه آرایی | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

تایپ و صفحه آرایی

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

گروه ماهواره چندین سال است که در چاپ و نشر کتاب پیشینه دارد و در زمینه‌ی تایپ و صفحه‌آرایی دست نوشته ها و صفحات اسکن‌شده به صورت فارسی و انگلیسی و متن‌ها و روابط تخصصی توسط کادر صفحه آرا و تایپیست، حروف‌چینی و صفحه‌بندی را با کیفیت بالا انجام می‌دهد؛ برای آگاهی از شرایط و روال در این زمینه و انجام آن می‌توانید با شماره‌ی دفتر مؤسسه تماس بگیرید.