کلاسهای کنکور ارشد ورنال | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

کلاسهای کنکور ارشد ورنال

3D logo  

شرایط پذیرش کلاس‌های کنکور ارشد ١۴۰١ ورنال
(١۰ درصد تخفیف شهریه تا ٢۰ تیرماه)

ورنال با مدیریت و برنامه‌ریزی جدید کلاس‌های کنکور با ظرفیت پذیرش تا سقف ۵۰ داوطلب، با شرایط زیر شاگردانی را برای کلاس‌های کنکور ارشد ١۴۰١ می‌پذیرد:
١- کلاس‌ها فقط برای دروس تخصصی فتوگرامتری، ژئودزی و نقشه‌برداری در دو ترم برگزار می‌شود. کسانی که با موفقیت ترم اول را به پایان برسانند می‌توانند در ترم دوم و بخش تکمیلی کلاس ثبت‌ نام کنند. یادآور می‌گردد که شرکت در ترم دوم اختیاری است ولی شرط شرکت در آن پذیرش توسط مدرس هر کلاس است.
٢- کلاس‌ها به صورت تفکیک شده بر اساس سطح علمی و دانشگاه محل تحصیل با سقف ۵ شاگرد در هر کلاس برگزار می‌گردد و برای مثال کسانی که در دانشگاهی با رتبه پایین درس خوانده‌اند اگر در مصاحبه پذیرفته شوند در کنار شاگردانی که در دانشگاه تهران درس خوانده‌اند قرار نمی‌گیرند.
٣- کلاس‌های فتوگرامتری و نقشه‌برداری مانند 6 سال گذشته به صورت آنلاین تدریس می‌شود ولی کلاس ژئودزی در نیمه‌ی دوم سال در صورت عادی شدن شرایط به صورت حضوری خواهد بود در غیر این صورت آنلاین برگزار می‌شود.
۴- با همه‌ی ثبت‌نام کنندگان مصاحبه انجام می‌شود. داوطلبان باید دانشجو یا دانش‌آموخته رشته‌ی نقشه‌برداری باشند و مصاحبه برای بررسی سطح علمی و رفتار و متقاضیان است.
۵- اولویت ثبت‌نام با کسانی است که در مصاحبه پذیرفته می‌شوند.
٦- زمان برگزار هر کلاس ١ تا ٢ جلسه در هفته است و ساعت برگزاری بر اساس رأی شاگردان هر کلاس و شرایط مؤسسه است.
شرایط و شهریه کلاس‌ها:
شرایط کلاس‌های ورنال برای هر درس به شرح زیر است:
ترم اول – شروع کلاسها از ٢٨ تیر (به جز ژئودزی)
فتوگرامتری کنکور – ١۴ جلسه در ٢ ماه – شهریه هر شاگرد: ٩۵۰ هزار تومان
ژئودزی کنکور (نیمه‌ی دوم سال) – ١۴ جلسه در ٢ ماه – شهریه هر شاگرد: ٩۵۰ هزار تومان
نقشه‌برداری کنکور – ١۰ جلسه در ٢ ماه – شهریه هر شاگرد: ٦۷۰ هزار تومان

ترم دوم شروع کلاسها از ٢٨ شهریور (برای شاگردانی که با موفقیت ترم اول را پشت سر بگذارند):
فتوگرامتری کنکور – ١۰ جلسه در ٢ ماه – شهریه هر شاگرد: ۷٨۰ هزار تومان
ژئودزی کنکور (نیمه‌ی دوم سال) – ١٨ جلسه در ٢ ماه – شهریه هر شاگرد: ٩٨۰ هزار تومان
نقشه‌برداری کنکور – ٦ جلسه در ٢ ماه – شهریه هر شاگرد: ۴۷۰ هزار تومان