کلاس‌های برنامه‌نویسی ورنال | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

کلاس‌های برنامه‌نویسی ورنال

ad_1  

ورنال از 1395 به عنوان یکی از پیشگامان آموزش آنلاین به برگزاری کلاس‌های اینترنتی اقدام نمود. از جمله‌ کلاس‌های سودمندی که این مؤسسه هر سال برای دانشجویان رشته‌ی نقشه‌برداری برگزار نموده است کلاس‌های برنامه‌نویسی به زبان Python و MATLAB است. در این دوره‌ها هر شاگرد صفحه‌ی مانیتور مدرس را می‌بیند و می‌تواند به طور همزمان با مدرس گفتگو کند. کسانی که درخواست‌کننده این دوره هستند می‌توانند پس از نام‌نویسی برای آشنایی در جلسه 1 شرکت نمایند و در صورت عدم رضایت شهریه پرداخت شده را به طور کامل پس بگیرند.

 

نام‌نویسی آنلاین