برنامه آزمون های ارشد جامع موسسه ورنال | موسسه علمی آموزشی ورنال

برنامه آزمون های ارشد جامع موسسه ورنال

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

قابل توجه داوطلبان متقاضی کنکور ارشد مهندسی نقشه برداری:

آزمون های آزمایشی موسسه ورنال به خاطر ویروس کرونا به صورت زیر تغییر کرده است:

آزمون جامع اول: 16 اردیبهشت ساعت 9 صبح

ازمون جامع دوم: 26 اردیبهشت ساعت 9

آزمون جامع سوم: 9 خرداد ساعت 9

ازمون جامع چهارم: 20 خرداد ساعت 9

جهت دریافت اطلاعات بیشتر (آیدی تلگرام – مدیریت اجرایی آزمونها)

@vernal_support