انتشار کتاب الکترونیکی «آموزش کاربردی ابزارهای ADO.NET در #C با رویکرد پروژه محور» | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

انتشار کتاب الکترونیکی «آموزش کاربردی ابزارهای ADO.NET در #C با رویکرد پروژه محور»

df13_16-04-43  

کتاب الکترونیکی «آموزش کاربردی ابزارهای ADO.NET در #C با رویکرد پروژه محور»  توسط انتشارات ماهواره منتشر گردید.

این کتاب توسط مدرسین دانشگاه، مهندس فرشید اسدی و مهندس رسول صیدی پیری نوشته شده است.  هم اکنون شما می توانید با امکان خرید اینترنتی بر روی سایت ketabrah.ir این کتاب را با قیمتی بسیار پایین تهیه نمایید.

 

 

photo_2017-05-13_16-04-43

شما میتوانید برای دسترسی به جزئیات این کتاب اینجا کلیک کنید و در صورت تمایل به خرید آن بپردازید.

 

asdf