چاپ کتاب « InSAR در تحقیقات علوم زمین» توسط انتشارات ماهواره | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

چاپ کتاب « InSAR در تحقیقات علوم زمین» توسط انتشارات ماهواره

photo_5-44-33  

گروه آموزشی و انتشارات ماهواره (ورنال) کتاب «InSAR در تحقیقات علوم زمین» را به نگارش مهندس سوران پرنگ (کارشناس ارشد ژئودزی دانشگاه تهران) چاپ نموده است. برای دریافت این کتاب می‌توان به کتاب فروشی‌های مجاز تهران و یا در دفتر خود مؤسسه که نشانی آن در پایین وب سایت رسمی نوشته شده است مراجعه نمود. قیمت کتاب 20 هزار تومان است. این کتاب به مباحث روش تداخل سنجی راداری دریچه مصنوعی می‌پردازد.

 

photo_2017-03-21_15-44-33