نشر مهربانی | موسسه علمی آموزشی ورنال

نشر مهربانی

nashr  

سلام

این قسمت برای کتابخانه های سراسر کشور تنظیم شده است.

کلیه مدیران مسئول کتابخانه ها می توانند از طریق ایمیل یا تلگرام درخواست خود را برای تجهیز کتابخانه های خود به آدرس زیر ارسال فرمایید تا انتشارات ماهواره در حد توان بعضی از کتابهای چاپ شده را به صورت رایگان ارسال نماید.

توضیح: اکثر کتابهای انتشارات ماهواره دانشگاهی می باشد و بعضی از آنها عمومی است.

ایمیل: mahvareh.pub@gmail.com

تلگرام: 09190621418